Po malých kúskoch
k veľkému dielu

Boží chrám je ľudské dielo slúžiace k oslave milujúceho Boha. Iba Boh je večný a nemenný, človek sa mení, starne a jeho dielo s ním. Tak ako rastie Božia chvála v stvorení, tak musí rásť aj ľudská viera a starostlivosť o Boží chrám. Životná múdrosť totižto pripomína – aký je Boží chrám, taká je viera človeka. Nasledujúc kroky svojich predkov, chceme rásť vo viere v Boha. Modlíme sa myšlienkami, slovami, piesňami, ale aj skutkami. O tomto nech svedčí náš ošatený chrám, ktorý chceme spoločne obnoviť.

Ako plynul čas..

 • Zistenie poškodenia krovu strechy

  Jeseň 2015

  Na jeseň v roku 2015 bola vykonaná obhliadka strechy na povale kostola. Zistilo sa, že niektoré krokvy aj laty vykazujú známky poškodenia hnilobou v dôsledku presakujúcej vody počas dažďov. Bolo to na miestach, kde je vrchný žľab na vodu priklincovaný v krokvách. Následkom záťaže snehu sa klince vysunuli a okolo nich presiakala do dreva voda. Následne sa vykonala oprava upevnenia žľabov.

 • Ďalšie poškodenie

  Leto 2017

  Počas dažďov v lete v roku 2017 bolo vidieť ako pomedzi falce plechu stekajú kvapky vody po krokvách a latovaní. Bolo to na štyroch miestach. Na stretnutí s hospodárskou radou farár predložil tento problém na riešenie. Najprv sa malo pristúpiť k celkovému očisteniu plechu, jeho ošetreniu a namaľovaniu.

 • Obhliadka strechy

  Október 2018

  V októbri v roku 2018 sa na strechu prišiel pozrieť odborník v klampiarskych stavebných prácach, ktorý videl ako presakuje voda už na viacerých miestach. Usúdil, že maľovať strechu by bola zbytočná investícia, nakoľko sa krov môže za niekoľko rokov značne poškodiť a znehodnotiť. Navrhol preto výmenu strešnej krytiny v alternatívach: hliník, titán-zinok a meď.

 • Vypracovanie cenových ponúk

  Jar - leto 2019

  Na základe predošlej analýzy boli počas jari a leta 2019 vytvorené cenové ponuky pre jednotlivé druhy krytiny. Cenové ponuky vypracovali firmy ProRoof s.r.o, Švestav s.r.o a firma pána Rafała Hahna.

 • Výber zhotoviteľa

  September 2019

  Po komunikácii s biskupským úradom na Spišskej Kapitule a rokovaním s hospodárskou radou sa zvažovali finančné možnosti farnosti. Vybrala sa firma s výhodnejšou ponukou – firma pána Rafała Hahna. Za material pre obnovu strechy bola zvolená meď, ktorá spomedzi ponúkaných materálov vyniká svjou životnosťou.

 • Stanovisko otca biskupa

  Október 2019

  Dňa 3.októbra 2019, sme dostali toto stanovisko diecézneho biskupa: "Dovoľujem vám finančné zbierky na rekonštrukciu strechy farského kostola. Veľmi si vážim Vašu starostlivosť o Pánov dom a vyprosujem Vám hojnosť Božieho požehnania." Následne na to, bola pri sv. omšiach dňa 3.11.2019 vykonaná prvá zbierka, pri ktorej sa vyzbieralo 977€. Pán Boh zaplať.

 • Súhrn nedeľných zbierok

   

  V decemrovej zbierke z 8.12.2019 veriaci prispeli sumou 721€. V januári, v nedeľu 5.1.2020 sa vyzbieralo 536€. Pán Boh zaplať za všetky dary.

  Ako to tam hore vyzerá?

  Ako sa môžeš zapojiť?

  Bankovým prevodom

  Prvou z možností, ako prispieť na opravu strechy nášho farského kostola, je zaslať finančný dar na transparentný účet. Odkaz pomocou ktorého je možné si pozrieť stav na transparentnom účte, a prípadne aj prispieť, je zobrazený nižšie.

  Modlitbou

  Modlitba má veľkú moc, nech už sa modlíme za čokoľvek. Veríme, že aj v tomto prípade bude každá modlitba vyslyšaná a že náš nebeský Otec nám bude pomáhať pri budovaní tohto veľkého diela.

  Hotovosťou

  Ak chcete prispieť finančne, ale z nejakého dôvodu nemôžete, alebo nechcete využiť možnosť príspevku prostredníctvom transparentného účtu, môžete dar doniesť na farský úrad, alebo odovzdať niektorému z členov hospodárskej rady.